Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

TriVIEW software

TriVIEW is de standaard TriLED software die nodig is om een TriLED lijnverlichtingssysteem te configureren en optimaal te benutten om continu de energie efficiëntie te optimaliseren. De TriVIEW software is één van de belangrijke onderscheidende elementen van het TriLED systeem.

De TriVIEW software

TriVIEW is de standaard TriLED software die nodig is om een TriLED lijnverlichtingssysteem te configureren en zo doende optimaal te benutten om continu de energie efficiëntie te optimaliseren. De TriVIEW software is één van de belangrijke onderscheidende elementen van het TriLED systeem omdat het uitblinkt in éénvoud en een enorme flexibiliteit gedurende de levensduur van de installatie garandeert.

Configureer uw systeem met enkele klikken in TriVIEW!

Configureer uw systeem met enkele klikken in TriVIEW!

Het TriLED systeem wordt standaard geleverd met fabrieksinstelling waarbij de armaturen op een bepaald niveau ingesteld werden. Bij installatie zal het systeem dus standaard op een bepaald niveau branden. Bij de training en indienstname van het systeem zal afgesteld en geconfigureerd worden via de TriVIEW software.

Concreet krijgt iedere gebruiker één of meerdere inlog mogelijkheden. Deze kunnen verschillend opgezet worden al naargelang de situatie. Men kan concreet verschillende users met verschillende bevoegdheden opzetten.

Eenmaal ingelogd, krijgt de user een grondplan van de site, waarop hij kan doorklikken naar die ruimte die hij wil (her)configureren. Na het doorklikken krijgt men het lichtplan van de lichtinstallatie. Via een volledig grafische interface kunnen de parameters ingesteld worden.

Concreet kan men volgende mogelijkheden opzetten:

Creatie van een groep lampen

Men maakt een groep van lampen die op dezelfde wijze uitgestuurd gaan worden. Indien één van de lampen via een sensor geactiveerd wordt zal de groep als één geheel aangestuurd worden. (De kleinste groep is één armatuur). Zo is het bijvoorbeeld aan te raden een groep aan te maken onder een lichtkoepel of naast een raam terwijl een donker gedeelte van het magazijn best in een andere groep zit. Een juiste configuratie van de groepen zal een belangrijke invloed hebben op het effectief energieverbruik. Zo kunnen langere gangen in een magazijn het beste opgedeeld worden in verschillende segmenten of zal een gang lager uitgestuurd worden dan een werkplaats. De groepen zijn vrij en flexibel aan te passen.

Creëer een nieuwe groep

Creëer een nieuwe groep

Configuratie van een profiel

Eens de groepen geconfigureerd zijn, kan er een profiel aan een groep gehangen worden. De groep zal dan volgens dit profiel uitgestuurd worden. Zo kunnen de installatieparameters (zoals timers en lichtniveaus) eenvoudig in een profiel gestoken worden. Er zijn meerdere profielen mogelijk die eenvoudig veranderd kunnen worden. Een concreet voorbeeld: Tijdens een “normale” operatie in een magazijn dient er gepicked te worden. Dan kan een operationeel profiel geschakeld worden van bijvoorbeeld 200 lux. Wenst men echter een minutieuze telling uit te voeren kan men (tijdelijk) een hoger profiel schakelen naar bijvoorbeeld 300 lux.

Configureer de groepen in uw profiel

Configureer de groepen in uw profiel

Vraag nu uw demo van de TriVIEW software aan door uw gegevens in te vullen!

Naam & voornaam *
Naam & voornaam
Telefoon *
Telefoon