Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

CONTIRAIL ASSEMBLY V1.jpg

Toepassingsgebieden

In open hallen voor industriële productie, sporthallen en feestzalen gebruikt TriLED krachtige breed stralende DualLINE armaturen.Voor office toepassingen en scholen gaan we het DualLINE uitrusten met een speciale en efficiënte diffusor die de verblinding minimaliseert. De kracht van onze innovatieve software TriVIEW maakt dat het systeem inzetbaar isuiteenlopende toepassingen in in de industriële en openbare sector.

Toepassingsgebieden

Niettegenstaande de eenvoud van het TriLED ContiRAIL lijnverlichtingssysteem, is het systeem inzetbaar in tal van toepassingen. Dit komt doordat het systeem zich zeer flexibel en eenvoudig laat configureren via de bijhorende TriVIEW software.

Voorts wordt er naargelang de toepassing gebruik gemaakt van extra optische systemen in combinatie met het TriLED SingleLINE systeem. Zo zullen in magazijnen en logistieke hallen vaak lenzen toegepast worden met nauwe- en diepstralende karakteristieken. Vaak worden bij hoge rekken deze lenzen alternerend toegepast om voldoende verticale lichtsterkte te hebben in de rekken. Een mezzanine toepassing zal dan weer met een Batwing lens uitgerust worden.

In open hallen voor industriële productie, maar ook in sporthallen en feestzalen gebruikt TriLED dan weer krachtige breed stralende DualLINE armaturen.

Voor office toepassingen en scholen gaan we het DualLINE dan weer uitrusten met een speciale en efficiënte diffusor die de verblinding dan weer minimaliseert.

De kracht van onze innovatieve software TriVIEW maakt dat het systeem inzetbaar is in menige en uiteenlopende toepassingen in een B2B context en dit zowel in de industriële – als in een openbare sector.