Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Sturingen en draadloze communicatie

TriLED heeft ervoor gekozen om het lichtsysteem standaard uit te rusten met sensoren en sturingen. Het TriLED systeem kan volledig ge(her)configureerd worden zonder dat er ook maar iets bekabeld dient te worden.

 

Sturingen en draadloze communicatie

TriLED heeft, conform haar missie, het lichtsysteem standaard uitgerust met sensoren en sturingen. Het systeem kan dus terecht bij “smart lighting” gecatalogeerd worden.

Een zeer sterk voordeel van het TriLED concept is het feit dat de armaturen draadloos communiceren met de voedingen. Deze voedingen worden op hun beurt in een netwerk geplaatst en maken een link met het internet. Via deze weg kan het TriLED systeem volledig ge(her)configureerd worden zonder dat er ook maar iets bekabeld dient te worden.

 
 
201609_Triled_044.jpg

Bewegingsdetectie

De armaturen beschikken standaard over een PIR bewegingsmelder. Deze melder schakelt het systeem naar lagere niveaus / of uit wanneer er geen beweging is. Via de TriVIEW software kunnen de uitschakeltijden en dimniveaus vrij geconfigureerd worden.

 
201609_Triled_011.jpg

Automatische dimming

(Daglichtsturing) en Constant Light Output (CLO):

Naast de bewegingsdetectie is de standaard geïntegreerde daglichtsturing een belangrijke troef in het reduceren van het operationeel elektriciteitsverbruik. Een lichtsensor meet het lichtniveau, vergelijkt deze met de gewenste ingestelde waarde en stuurt bij waar nodig. Bij veel externe lichtinval gaat het armatuur automatisch dimmen. In het tegenovergestelde geval zal het armatuur juist meer licht produceren tot de gewenste waarde bereikt wordt. Het dimmen zelf gebeurt geleidelijk, terwijl het opsturen snel gebeurt.

Een inherent gevolg van deze automatische dimming is het feit dat het TriLED systeem standaard over een CLO beschikt. Het lichtniveau zal gedurende de levensduur van het lichtsysteem steeds het constante (gewenst) lichtniveau automatisch instellen.

Het instellen, veranderen en het schakelen van profielen gebeurt flexibel via de TriVIEW software.

 
CONTIRAIL ASSEMBLY V1.jpg

Anti-paniek verlichting

Optioneel kan het TriLED lijnverlichtingssysteem uitgerust worden met een antipaniek verlichting. Dit gebeurt door een UPS battery pack te connecteren op de 48 VDC voedingen. Zodoende zal ieder armatuur nog 800 lumen produceren bij een ongewenste stroompanne. Dit zorgt voor een bijkomende veiligheid in een probleemgeval. Tijdens normale operatie wordt de batterij onder spanning gehouden en wordt deze geladen.