Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Re-Lighting

TriLED onderzoekt de verschillende mogelijkheden van uw relighting project en assisteert in de opmaak en aanvraag van de subsidiedossiers.

Relighting_must_NL_2500x450.jpg

Wanneer u over een oudere verlichtingsinstallatie beschikt, is het ten zeerste aan te raden om een re-lighting studie uit te voeren. Het kan immers veel kosten besparen. Niet alleen op de onderhoudskost maar ook en vooral op de electriciteitsfactuur.

De terugverdientijd is voornamelijk gebaseerd op een indrukwekkende energiebesparing en het reduceren van de onderhoudskost. Deze 2 factoren zorgen voor een daling van de operationele kosten.

Een bijkomende belangrijke factor is het aantal jaarlijkse branduren. Deze 2 elementen bepalen uw terugverdientijd.

De energiebesparing situeert zich op 2 vlakken. Namelijk de inzet van een zeer efficiënte LED gecombineerd met slimme sturingen. Deze sturingen zijn ook nog eens eenvoudig configureerbaar en aanpasbaar volgens uw noden.

Bijkomend bestaan er verschillende mogelijke subsidies. Deze premies hebben uiteraard ook een positieve invloed op de terugverdientijden omdat de initiële investering een stuk verminderd wordt.

Belangrijk is om te weten dat een re-lighting subsidie afhankelijk is van het bekomen resultaat in energie efficiëntie. Hoe efficiënter de nieuwe installatie, hoe lager lager het verbruik, hoe hoger de premie. Recentelijk is het noodzakelijk om sturingen mee op te nemen in de investering. Vermits dit inherent is aan het TriLED systeem, kunnen wij de maximale premies claimen.

TriLED onderzoekt de verschillende mogelijkheden en assisteert in de opmaak en aanvraag van de subsidiedossiers. Het is zo dat de premies variëren afhankelijk van de casus.

Hierover kan u meer informatie vinden via onderstaande link of op de website van Infrax-Eandis of op aanvraag via info@triled.be.

https://www.sterck-magazine.be/limburg/sterck-tv/infrax/