Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

TriLED nv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TriLED nv en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan `TriLED nv verstrekt. TriLED nv kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam 

  • Uw (bedrijfs-) adresgegevens 

  • Uw (bedrijfs) telefoonnummer 

  • Uw (bedrijfs) e-mailadres 

  • Uw (bedrijfs) IP-adres 

 

WAAROM TRILED NV GEGEVENS NODIG HEEFT 

TriLED nv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk, per e-mail en/of per post, te kunnen benaderen. Daarnaast kan TriLED nv uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een verzoek via de website of om proactief contact met u te nemen omtrent innovaties, product portfolio of andere informatieve updates omtrent het aanbod van TriLED nv.

 HOE LANG TRILED NV GEGEVENS BEWAART 

TriLED nv bewaart uw persoonsgegevens tot u verzoekt om ze te verwijderen of wanneer u zich uitschrijft uit onze database. U kan zich ten alle tijde uitschrijven door een mail te versturen naar info@triled.beof via de uitschrijflink terug te vinden in onze nieuwsbrieven. 

 DELEN MET ANDEREN 

TriLED nv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van TriLED nv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TriLED nv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 

TriLED nv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan TriLED nv te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. TriLED nv heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@triled.be. TriLED nv zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 BEVEILIGEN 

TriLED nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website vanTriLED nv maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@triled.bewww.triled.beis een website van TriLED nv. 

TriLED nv is als volgt te bereiken:

Industrieweg 57B

B-3583 Beringen-Paal

 

T: +32 11 23 92 00

E : info@triled.be

 

BTW BE 0544.674.103