Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Over TriLED

Triled is een jong en dynamisch verlichtingsbedrijf gespecialiseerd in slimme LED verlichting voor industriële toepassingen.

Onze_visie_banner_2500x450.jpg

Wie zijn we?

TriLED is een jong en dynamisch verlichtingsbedrijf gespecialiseerd in slimme LED verlichting voor industriële toepassingen. TriLED is als 100% Belgisch bedrijf de fabrikant van het ContiRAIL lijnverlichtingssysteem voor professionele toepassingen.

Wij zijn actief in zowel nieuwbouw, als in vervanging van bestaande lichtinstallaties of re-lighting.

 
Triled_lamp_zwarte_achtergrond.jpg
elephant-2611678_1920.jpg

Missie

  • De technologische leider worden in de markt van slimme LED verlichting

  • Innovatie naar een hoger niveau brengen

  • Een constante verbetering nastreven door samenwerking met de juiste partners

  • Verdere uitbouw van een eigen performante R&D afdeling

  • Streven naar de hoogste graad van klanten tevredenheid door het brengen van een verlichtingsvisie

TriLED wil maatschappelijk verantwoord ondernemen door er naar te streven dat het energieverbruik van de verlichting bij haar klanten tot een minimum beperkt wordt in combinatie met de hoogste kwaliteitseisen.

Onze aanpak

Conform onze missie willen we de lichtkwaliteit zo optimaal mogelijk engineeren in combinatie met een laag energieverbruik. Om dit te bereiken volgen we planmatig een aantal vastgelegde stappen.

hand-1248053_1920.jpg

De analyse

In deze fase wordt het project in detail onderzocht. Naast de gebruikelijke informatie die we hiervoor raadplegen, (bij voorkeur plannen in dwg formaat) wordt er steeds een plaatsbezoek gebracht. Hier worden nog extra opmetingen gedaan maar ook wordt er veel aandacht gegeven aan de ergonomie en de (toekomstige) vereisten van het lichtsysteem. Een LED lichtinstallatie moet tientallen jaren kunnen meegaan en daarom is het belangrijk dat de installatie steeds optimaal haar functie kan invullen gedurende deze lange periode.

 

write-593333_1920.jpg

De lichtstudie

Vaak worden er meerdere studies gemaakt met verschillende opties.

Zo kan de inbreng van optische systemen (lenzen) een belangrijke positieve inbreng zijn in het lichttechnisch resultaat.

 

calculator-1680905_1920.jpg

Ons voorstel

In ons voorstel lichten we toe hoe ons systeem ontworpen werd en waarom.

Belangrijk is dat er eveneens garanties geboden worden op de performantie van ons systeem en indien het om een re-lighting project gaat, lichten we de terugverdientijd uitvoerig toe.

 

handshake-2056023_1920.jpg

Indien u akkoord bent met ons voorstel

Uw TriLED project manager begeleidt het project van A tot Z en staat garant voor het resultaat. TriLED is een fabrikant maar kan desgewenst ook de installatie werkzaamheden verzorgen. Hiervoor werken wij samen met externe partners of met een partij die u wenst.

Training en indienststelling

Het TriLED systeem kenmerkt zich door een hoge mate van flexibileit. De eindgebruiker kan zelf op eenvoudige wijze het lichtsysteem aanpassen om mee te evolueren in uw veranderende noden.