Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ESCO-formule

Financiering van een relighting project via een ESCO formule

earth-405096_1920.jpg

Financiering via een ESCO formule

Hebt u een hoge electriciteitsfactuur ?

Voldoet de bestaande lichtinstallatie niet meer aan de behoeften en/of is ze aan vervanging toe?

Hebt u weinig capaciteit om zelf te investeren en te engineeren of wenst u de beschikbare budgetten en resources in te zetten in andere kernzaken van de business?

Dan is een financiering en werking via een ESCO formule een ideale wijze om toch de investering uit te voeren zonder financiële impact of ervoor te zorgen dat de onderhoudsmensen niet met deze taken belast worden!

TriLED werkt samen met een gespecialiseerd ESCO bedrijf

Wat is een ESCO formule en hoe werkt het?

Esco staat eigenlijk voor Energy Service Company. Een bedrijf dat energiediensten levert, met andere woorden. De diensten van een ESCO-bedrijf zijn, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wel specifiek. De essentie van een ESCO-overeenkomst is eenvoudig: het ESCO-bedrijf voert de re-lighting in uw bedrijf uit, en financiert die investering ook zelf. Door deze investering daalt het energieverbruik, en wordt ook de energiefactuur drastisch verminderd. Met een gedeelte van deze besparing betaalt u vervolgens uw nieuwe installatie af. Nadat de installatie is afbetaald, wordt u volledig eigenaar van de installatie en geniet u verder van de energiebesparing en de lagere energiefactuur.

Waarom kan ESCO interessant zijn?

Een belangrijk voordeel van ESCO-overeenkomst is dat het bedrijf zelf geen middelen moet vrijmaken voor de investering in het re-lighting traject.

De investering gebeurt door het ESCO-bedrijf. Deze investering kan vervolgens worden afbetaald met de energiebesparing die door het re-lighting project wordt gerealiseerd. Meer nog, het ESCO-bedrijf zorgt ervoor dat het bedrag van de afbetaling lager ligt dan de energiebesparing die men realiseert door de vervanging van de bestaande verlichting. Hierdoor geniet u vanaf de eerste dag van een netto opbrengst.

Omdat een bedrijf zelf niet moet investeren, kan het haar kredietvolume volledig voorbehouden voor investeringen in de core-business. Omdat de re-lighting zichzelf volledig financiert, hoeft er geen ruimte te worden voorzien in de budgetten. Dit biedt als voordeel dat de projecten sneller kunnen worden uitgevoerd en dat er, in het geval van een organisatie met een internationale structuur, ook geen goedkeuringstraject moet worden opgestart. Een snellere uitvoering van de re-lighting zorgt ook voor een snellere terugverdientijd.

 Maar de financiële voordelen zijn zeker niet de enige overwegingen die meespelen in de beslissing van bedrijven om met een ESCO-formule te werken. Het ontzorgende karakter van een samenwerking met een ESCO bedrijf wordt als een belangrijk voordeel genoemd. De tijd die u en uw organisatie in het re-lighting project moeten investeren wordt tot een minimum beperkt. De volledige opvolging gebeurt door experts die gespecialiseerd zijn in het realiseren van het besparingsproject. Daarom is er geen specifieke expertise meer nodig binnen het bedrijf of kunnen de personen met de juiste technische achtergrond zich toeleggen op hun eigen projecten.

Garanties

In feite is een ESCO formule een vorm van leasing van het lichtsysteem, waarin u gedurende de looptijd van het contract (typisch 3 tot 6 jaar) een VAST maandelijks bedrag aan het ESCO-bedrijf terugbetaalt. Gedurende de duurtijd van het contract blijft het ESCO bedrijf de eigenaar van het lichtsysteem met de volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de garantie op de performantie en goede werking van het lichtsysteem.

Bijkomend geeft het ESCO bedrijf garanties op het maandelijkse bespaarde bedrag. De maandelijkse besparing in energiekost ligt hoger dan het maandelijkse vaste bedrag.

Na de duurtijd van het contract wordt u eigenaar van het lichtsysteem en geniet u van de volledige besparing op de elektriciteitsfactuur.

Wat een CFO moet weten in het kader van een ESCO constructie?

Een ESCO formule zet capital expenses (Capex) om in operationele expenses (Opex). Hierdoor worden in de boekhouding de investeringen NIET geactiveerd, wat ruimte laat voor andere operaties.

  • Off balance – niet geactiveerd op de balans

  • Onmiddellijke terugverdientijd

  • Geen investering, wel besparing

  • ESCO optimaliseert uw uitgaven (Profit & Loss)